Google Ads & marknadsföring

Marknadsföring är numera ett väletablerat begrepp som alla människor känner till, och vet att nästintill alla företag och organisationer idag använder sig av. Däremot så är det långt ifrån alla människor som känner till marknadsföringens sanna vidd och variation – och alla olika former och nivåer som existerar idag. Marknadsföringen i dagens samhälle har till stor del övergått till en digitalisering, och en central del av marknadsföring som vi stöter på näst intill var dag är verktyget Google ads, och trots det känner få människor till verktyget. I denna artikel kommer verktyget Google ads och dess funktion förklaras. Läs vidare!

 

Google Ads som marknadsföringsverktyg

Verktyget Google ads är Googles egna marknadsföringsverktyg. Genom optimering med Google ads-verktyget så ökar den valda plattformens eller hemsidans synlighet på Googles sökmotor. Med en vanlig sökning på Google så visas näst intill alltid ett fåtal hemsidor allra högst upp på hemsidan, med texten Annons i hörnet. Det är dessa hemsidor som använt Google ads-verktyget, och därmed betalat för att öka sin synlighet på världens största sökmotor. Det räcker däremot inte att endast betala Google för att synas högre upp på hemsidan, utan man bör anställa en duktig tekniker som optimerar sökorden och deras relevans på bästa sätt. I Stockholms hjärta finner ni marknadsföringsbyrån Social Media Lab som erhåller flertal vassa tekniker inom Google ads-verktyget, bland mycket annat.

 

Sökmotorer och deras påverkan

Sökmotorer spelar en otroligt stor roll i våra liv, på internet och den pågående digitaliseringen, en roll som trots sin storhet och tyngd sällan underskattas. Vi är numera så vana med sökmotorer, som Google, Yahoo och Bing, att vi sällan reflekterar över dem eller deras vikt överhuvudtaget. Det är tack vare sökmotorer som vi kan navigera oss på internetet – The World Wide Web. Hur mycket skulle du finna på internet utan Google?

 

Perfekt komplement till sökmotoroptimering

Google ads är ett i flera avseenden väldigt viktigt och användbart verktyg inom social marknadsföring, som både kan kombineras med och användas separat mot vanlig sökmotoroptimering. Google ads-verktyget såväl som verktyget sökordsoptimering ökar synligheten på sökmotorer, men på lite skilda sätt. Vid användande av sökmotoroptimering betalar man en skicklig optimerare som tar fram en lista på relevanta sökord, och på dessa sökord ökar sedan synligheten på sökmotorn. Skillnaden med sökmotoroptimering däremot är att resultatet visas högt upp bland de ordinarie resultaten på Google, och inte högt upp på Google som en annons med med Google ads.